SAT Puanınız

 

SAT sınavında puanlandırma karmaşık bir süreçtir. 1600 puan üzerinden, matematik ve kanıta dayalı okuma-yazma bölümlerinin her birinden 800 puan alınır. SAT puanları hesaplanırken , çan eğrisi uygulanır.Çan eğrisi öğrencilerin sınavda ortalama olarak hangi puana yığıldığını,bir anlamda  hangi notlarda ne kadar  öğrencinin yer aldığını tespit eden ve kendine özel işlem mekaniğiyle belirli bir ortalama puan oluşturan bir puanlandırma sistemidir.  Her bölümün ortalama puanı her zaman 200-800 arasında azalan bir frekans ile yaklaşık olarak  470-530 olacağı anlamına gelir.Aşağıda yer alan tabloda son yıllarda yapılan SAT sınavlarındaki ortalama puanları görebilirsiniz.

  YIL       MATEMATİK    KRİTİK OKUMA         YAZMA       
2011        514           497       489
2012        514           496       488
2013        514           496       488
2014        514           497       487
2015        511           495       484
2016        508           494       482
2017        527           533       533
2018        531           536       536

*2017-2018 yeni gelen SAT(2016) ile artık writing ile reading birlikte değerlendiriliyor.Bu tarihlerde yazılan puanlar iki bölümün ortalamasıdır.