SAT - Bölümler ve Planlama

        Yazma ve Okuma Bölümü

Yazma ve Dil bölümünde parçaya dayanan analizler ile birlikte dilbilgisi ve noktalama bilgisi gerektiren sorular vardır . Bu çoktan seçmeli bölümden alacağınız puan, test için özel olarak gerekli olan temel dilbilgisi kurallarını ve stratejilerini ne kadar iyi öğrenmiş olmanıza bağlıdır. Okuma bölümünde ise  amacınız 650 puan ve üstü hedefine ulaşmaksa kelime stratejisi ve uygulaması başarının anahtarıdır. Kısa ve uzun pasajlara dayanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölüm, sınırlı zaman dilimi içerisinde pasajlar hakkında bilgi kavrama ve çıkarım yapma becerisini kapsar. Dikkatli ve parçanın anlam dünyasının içine girerek oluşturulan bir okuma süreci bu bölümde size 700 ve üstü puanların kapısını açabilecektir.

        Essay Bölümü

Essay bölümü 2016 yılında yapılan değişikliklerden sonra seçmeli hale getirilmiştir. 50 dakika süren Essay yazma bölümü verilen parçayı iyi analiz etmeyi,argümanları etkili bir biçimde savunmayı ve dili etkin bir biçimde kullanmayı gerektirir.

        Matematik Bölümü

Matematik bölümünde basit matematik işlemlerinden cebir, geometri, istatistik ve olasılık gibi konularla ilgili çoktan seçmeli sorular bulunur. Yine, hedefiniz 700 puan ve üstü ise, zaman yüksek bir puan için anahtar olduğundan, her dakikayı verimli bir şekilde kullanmak için stratejiler geliştirdiğinizden,sadece konunun temelini anlamakla kalmayıp orta-üst düzey sorular çözdüğünüzden ve pratik yaptığınızdan emin olun.