The Essay

Essay, öğrencinin tercihine bağlı olarak alabileceği SAT bölümüdür, sınavın en son bölümüdür. Essay bölümünü tamamlamak için 50 dakikanız vardır.

SAT sınavının sizden beklediği bilgiler çok çeşitlidir ve küresel konuları kapsar. Her zaman sizden kapsamlı ve güçlü bir şekilde desteklenmiş olarak fikrinizi belirtmenizi ister. Bir lise kompozisyonu gibi olmayabilir, yazı yapısı ve içeriği daha kapsamlı, zorlayıcı ve düşündürücü olabilir. Yüksek bir puan hedefliyorsanız yazarın sizden tam olarak ne istediğini kavramanız,düşüncelerinizi belli bir sistematiği takip ederek okuyucuya sade ve öz bir şekilde aktarabilmeniz,vurguladığınız noktaları okuyucunun hayal dünyasında objeleştirmeniz gerekmektedir.

İşte önceki bir sınavdan alınan örnek bir soru:

Büyüme ve gelişme bizi mutlu ediyor mu yoksa memnuniyetsizliğe yol açıyor mu ?

 

Essay is a section which is optional in SAT,also is last section.Y ou have got 50 minutes to complete this section.

There are many informations that SAT requires. It always want from you to represent your ideas generical and strongly. It is not like a high-school composition, its grammar and content are could be more generic and hard. If you aim high score you should know what author exactly wants from you, transfer your ideas to reader in simple way and objectify your points in reader's dream world.