IELTS kağıt-kalem testi diye tabir edebileceğimiz yabancı dil yeterliliğini ölçen bir sınavdır.

IELTS Hazırlık

AKADEMİK ve GENEL IELTS hazırlık programları native öğretmeninizle programlanacaktır.

Örnek bir ders alabilirsiniz ve örnek IELTS testi alabilirsiniz.

IDP IELTS çözüm ortağı olarak öğretmenlerimiz sizinle özel çalışacaklardır.

 

AKADEMİK IELTS

Bölüm     Soru Sayısı ve Tipi      Süre          Puan   
Okuma 3 paragraf-40 soru 60 dakika  1-9
Dinleme 4 bölüm-40 soru 30 dakika  1-9
Yazma 2 Yazı yazma  20 + 40 dakika  1-9
Konuşma 3 Kısım 11-14 dakika  1-9
Toplam   2 saat 45 dakika  

*Dinleme bölümünde 10 dakika transfer süresi vardır.

*Sınavda ara yoktur.

*Konuşma bölümüne sınavdan bir hafta önce veya sonraya kadar girilebilir.

IELTS sınavındaki toplam skor 4 bölüm değerlendirilerek yapılır.

Dinleme Bölümü(30 dakika)

İlk bölüm olan Dinleme Bölümü artan zorlukla 4 farklı kısıma ayrılmıştır. Her kısımdaki puanlar toplanıp 4'e bölünür.

Okuma Bölümü(60 dakika)

Toplam 40 soru içeren 3 farklı makaleden oluşan Okuma Bölümü soruları çoktan seçmeliden boşluk doldurmaya kadar çeşitlidir. Okuma ve Dinleme bölümleri için puanlandırma aynıdır.

 Dinleme ve Akademik Okuma

Grup Puanı     Ham Puan(40)
5     16
6     23
7     30
8     35

Detaylı bilgi için;

https://www.ielts.org/researchers/score_processing_and_reporting.aspx

Yazma Bölümü(60 dakika)

1. yazı-20 dakika

2. yazı-40 dakika

Yazma Bölümü 2 farklı kısımdan oluşuyor:

1. kısım bir  veya birden fazla grafiği, tabloyu veya süreci 20 dakikada analiz etmeden oluşuyor.

2. kısım ise belirlenen konu hakında düşünceleri yazmak ve ikna edici argümanlarını 40 dakikada sunmaktan oluşuyor.

Puanlama nasıl yapılıyor?

Puanlama 2 kişi tarafından yapılıyor ve her birinden yarım puan geliyor. Yazma skoru genellikle 4 kritere bağlı oluyor:

1.Yönergeye tam cevap verebilme ve ayrıntı ve destek kullanabilme.

2.Yazının bağlantılı ve anlaşılır olması.

3.Düzgün kelime kullanımı.

4.Düzgün dilbilgisi ve paragraf yapısı kullanımı.

Yazma bölümü için her kriter 9 puan üzerinden ayrı değerlendirilir ve sonra toplanarak 4'e bölünür.

1. ve 2. yazıları için ayrı ayrı değerlendirilen puanlar 2. kısımın ağırlığı 1. kısımın 2 katı olacak şekilde toplanır ve genel Yazma skoru hesaplanır.

Örnek hesaplama: 1. yazıdan 4, 2. yazıdan 5.5 puan aldınız.

Toplam puanınız (4 + 2 x 5.5) / 3 = 5 olarak hesaplanır.

 Konuşma Bölümü(11-14 dakika)

Konuşma bölümü sınavdan önce veya sonra 3-7 gün aralığında yapılabilir. 3 farklı bölümden oluşur, bölümler görüşmeci tarafından sunulur, değerlendirmeler ise daha sonra başka birisi tarafından yapılır. Puanlama 4 farklı kriter üzerinden yapılır:

1)Tam ve ayrıntılı cevaplarla doğal ve akıcı konuşabilme.

2)Uygun kelime kullanımı.

3)Düzgün dilbilgisi ve kelime yapısı.

4)Anlaşılabilir telaffuz.

Puanlandırma yazma bölümünkiyle aynıdır, her kriter için ayrı puanlandırma yapılır ve sonra tüm puanların ortalaması alınır.

Daha ayrıntılı bilgi için;

http://www.ielts.org/

 

ACADEMIC IELTS (Paper-based test)

 

Section

Number and type of questions         

   Timing  

Points             

Reading

3 passages -40 Questions

60  minutes

1-9 

Listening

4 Sections-40 Questions

30 minutes

1-9 

Writing

1 integrated task

1 independent task

20 minutes

40 minutes

1-9

Speaking

3 tasks total

11-14 minutes

1-9

 

 

TOTAL

 

2 hours & 45 minutes

 *After listening there is a transfer which lasts 10 minutes.

*No Breaks are given during this exam

*Speaking can be completed up to a week before or after.

Overall scoring of the IELTS test is based on these 4 different sections which are then added together and divided by 4.

Listening Section(30 minutes)

The first section, the listening, is divided into four parts with the scale of difficulty increasing with each part. Test questions vary from multiple choice to fill-in.

 

Reading Section(60 minutes)

The reading section consists of 3 different articles with a total of 40 questions. Test questions vary from multiple choice to fill-in, and the reading passages (approximately 800 words each) are based on varying academic topics.

For both the listening and reading sections, the scoring remains the same.

Academic Reading and Listening

Band Score         Raw Score out of 40
5         16
6         23
7         30
8         35

For detailed information;
 https://www.ielts.org/researchers/score_processing_and_reporting.aspx

 Writing Section(60 minutes total)

Task 1 -20 minutes

Task 2- 40 minutes

 

The writing section has two different tasks:

The 1st writing task requires analyzing one or more charts, graphs, processes, etc. and summarizing the information in 20 minutes. 

The 2nd writing task involves answering an essay question involving giving an opinion or persuasive argument in 40 minutes.

 

How is the scoring calculated you may ask?

 

The scoring for the 1st and 2nd task are done by 2 different people and half points can be given. The writing score is based on four different criteria which can best be explained as:  

1) Response to task is complete and uses support and detail

2) Writing is connected and clearly understood

3) Use of proper vocabulary

4) Use of proper grammar and construction

 

For the writing section, each task is graded independently and given a score out of 9 and then divided by 4 based on the above criteria. A formula is then used to add the 1st and 2nd tasks.

 

Here is an example: Task 1 you received a 4     and   Task 2 you received a 5.5

(4 + 2 x 5.5)/3 = 15/3 = 5 and is recorded as 5.

 

 

Speaking Section(11-14 minutes)

The speaking section, as mentioned earlier, can be up to 3-7 days before or after the exam. It consists of 3 different parts that are presented and evaluated by an interviewer and a secondary person who listens to the interview afterwards. Their scores are based on four different criteria which are best explained as:

 

1) Natural and fluid speaking with complete and detailed responses

2) Appropriate use of vocabulary

3) Proper grammar and construction

4) Understandable pronunciation

 

The scoring is similar to the writing section where the speaker is given a score out of 9 for each separate criteria, and then the total is divided by 4. Then, the two scores are added together and averaged.

 

For more IELTS information: www.ielts.org

 

PROGRAM BAŞVURU FORMU
Ad Soyad *
Email *
Tel *
Ders Almak İstediğiniz Günler *
Ders Almak İstediğiniz Saatler
İl *
İlçe
Mesajınız
* Zorunlu Alanlar